732 Mlečna čokolada

732 Mlečna čokolada

 

 

U osnovi plava boja, ali sa dosta tona
koji joj daju prirodan izgled u tipu
DEČIJE PLAVE nijanse.