326 Divlja kupina

326 Divlja kupina

                                                                                                            

Atraktivna tamno crvena
boja sa dubokim ljubičastim
odsjajem