1 Crna

1 Crna

Crna boja bez primesa
smeđih tonova ostavlja
utisak prirodne crne kose.

Category: